Liity jäseneksi

Jumala valitsi Israelin kansan todistamaan Hänestä ja Hänen tahdostaan maailmassa. Israelin Ystävät ry perustaa näkynsä ja toimintansa Raamatun Sanan ikuiselle perustalle. Kristinuskon juuret ovat syvällä juutalaisessa maaperässä. Raamatun mukaan pakanakansojen kristityt ovat ”metsä-öljypuun” oksia, jotka on oksastettu ”jaloon öljypuuhun”, jonka luonnollisia oksia ovat Jeesukseen uskovat juutalaiset (Room. 11).

Israelin Ystävät ry perustettiin jo 1908. Tuolloin juutalaisia pidettiin yleisesti kolmannen luokan kansalaisina. Jo 40 vuotta ennen Israelin valtion ilmestymistä takaisin maailmankartalle järjestömme perustajat uskoivat Raamatun lupaukseen siitä, että Jumala vielä johdattaa kansan sille luvattuun maahan.

”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh.14.6). Nämä Jeesuksen sanat haastavat tänäkin päivänä kaikkien kansojen ihmiset tutkimaan mihin kunkin jumalasuhde perustuu.

Sanat olivat myös esillä, kun Suomen ensimmäiset paikalliset Israel-yhdistykset kokoontuivat perusta-maan kattojärjestöään. Tässä perustamistyössä juutalaiskristityllä pastorilla Naphtali Rudnitzky’llä oli merkittävä osa. Toiminnan pääpaino oli alusta alkaen evankelioimistyö. Myöhemmin työ on laajentunut monimuotoiseksi avustus- ja tukitoiminnaksi. Työ tehdään kuitenkin evankeliumin hengessä ja sen sanoman edistämiseksi.

Juutalainen kansa on kokenut paljon vainoa ja kärsimystä historiansa aikana. Toisen maailmansodan melskeissä natsi-Saksa vaati myös Suomen juutalaisia polttouuneihinsa. Israelin Ystävät vastusti rohkeasti luovutushankkeita. Kuitenkin Suomesta ehdittiin luovuttaa kahdeksan juutalaista ja eräiden tutkimusten mukaan myös venäjänjuutalaisia sotavankeja. Vilkkaan maahanmuuton ansiosta Israelissa asuu jo n. 5 miljoonaa juutalaista. Israelin Ystävät puolustaa Israelin heimon jälkeläisten historiallista ja raamatullista oikeutta omaan maahansa ja tukee paluumuuttoa.

Koko olemassaolonsa ajan nykyinen Israelin valtio on joutunut taistelemaan monien vaikeiden ongelmien kanssa. Voimakas muutto-liike ja tulokkaiden sopeuttaminen yhteiskuntaan ei ole helppo tehtävä. Jatkuvat terroriteot ovat kaiken aikaa läsnä oleva uhka. Vihamieliset naapurivaltiot aiheuttavat sen, että Israelin on uhrattava suuri osa kansantaloutensa varoista oman maansa puolustukseen.

Maalla ei ole ollut mahdollisuutta kehittää kattavaa sosiaaliturvaa. Israelin Ystävät avustaa useita kohteita sen mukaan kuin tarkoitukseen saadaan lahjoitusvaroja. Tarkemman selvityksen tämän hetken avustusprojekteista saat ottamalla yhteyttä Israelin Ystävät ry:n toimistoon. Israelin Ystävät ohjaa nimettyyn avustushankkeeseen osoitetut lahjoitukset varmasti perille.

Järjestömme avustustoiminta ja Israel-ystävyystyö on mahdollista monilukuisen jäsenistömme työn ansiosta. Israelin kansan hengellinen, henkinen ja aineellinen auttaminen on Israelin Ystävät ry:n päätehtävä ja siinä monituhatpäisellä jäsenistöllä on keskeinen osuus. Paikallisten osastojen toiminta tilaisuuksien järjestämisen ja muun muodossa on järjestömme selkäranka.

Liity jäseneksi - jäsenmaksu 20 eur/v perheen ensimmäiseltä jäseneltä, muilta 10 eur/hlö/v.

Israelin Ystävät ry

Åkerlundinkatu 2A
33100 Tampere

puh. 03-3142 5100
sähköposti: shalom@israelinystavat.fi