Israelin Ystävät ry:n Järviseudun paikallisosasto 20 vuotta

Kristittyjen yhteinen järjestö
Israelin Ystävät ry on maailman vanhin kristillinen Israel-ystävyysjärjestö. Se on perustettu vuonna 1908. Yhdistykseen kuuluu jäseniä mm. Suomen ev.lut. kirkon, Helluntaiherätyksen, Vapaakirkon, Metodistikirkon ja Baptistiyhdyskunnan piiristä. Israelin Ystävät ry toimii Israelin kansan ja valtion hengellisen, henkisen ja aineellisen jälleenrakentamisen edistämiseksi Jumalan Sanan pohjalta. Tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa viettävä Järviseudun paikallisosasto on yksi monista Israelin Ystävät ry:n paikallisosastoista.

Järviseudun osasto
1980-luvun puolivälissä alkoi viritä keskustelua siitä, että Alajärvelle tulisi perustaa Israelin Ystävien paikallisosasto. Asiaa oli virittelemässä lapualainen Sulo Kujala, joka oli puhumassa Israel-tilaisuudessa Alajärvellä. Monien uskovien rakkaudesta Israelin kansaa kohtaan päätettiin perustaa Järviseudun Israelin Ystävien paikallisosasto, johon kuuluvat Alajärven lisäksi Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli. Yhdistyksen perustamista varten kokoonkutsujaksi kutsuttiin Juhani Laukkonen Alajärveltä. Tässä yhteiskristillisessä järjestössä johtokunnan tuli käsittää tasapuolisesti jäseniä edellä mainituilta paikkakunnilta. Ilmoitus perustamiskokouksesta julkaistiin paikallislehdessä, ja kokouspaikaksi ilmoitettiin Juhani Laukkosen koti. Järjestäytymiskokouksessa päätettiin kutsua johtokuntaan seuraavat henkilöt: Alajärveltä Valeri Belov, Juhani Laukkonen, Veli Rantakangas, Kalevi Rautiainen ja Matti Turpela; Vimpelistä Juhani Korpela ja Juhani Nahkala; Lappajärveltä Sylvi Nyyssölä ja Reino Savola. Seuraavassa kokouksessa johtokuntaa täydennettiin evijärveläisellä Keijo Forsbackalla.

Puheenjohtajat
Puheenjohtajina ovat toimineet aikajärjestyksessä Juhani Laukkonen, Matti Turpela, Juhani Kuutti, Pekka Rantakangas, Leevi Kivikangas, Jorma Sikkilä, Esko Kallio, Markku Pienisaari ja tällä hetkellä jälleen Juhani Kuutti. Erityisen merkittävän puheenjohtajavastuun ovat kantaneet Leevi Kivikangas ja Juhani Kuutti, jotka ovat toimineet osaston puheenjohtajina useita vuosia..

Toiminnasta
Israel-tilaisuuksia on vuosittain pidetty vähintään yksi jokaisessa paikallisosaston sijaintikunnassa. Järjestön tarkoituksena on ollut Raamatun ilmoituksen esillä pitäminen koskien Israelia ja myös totuudellisen tiedon tuominen Israelin ajankohtaisista tapahtumista sekä Lähi-Idän tilanteista. Tilaisuuksista saadut uhritulot ja lahjoitukset on tilitetty Israelin Ystävien nimikkokohteisiin. Pääkohteina niistä mainittakoon Syväntöjen raamattutyö, Exodus-työ ja Yad Ezerin vetämä sosiaalinen työ messiaanisten keskuudessa. Vuosien ajan järjestö on tilannut lahjaksi Shalom-lehden järviseudun kirjastoihin. Useana vuonna on nautittu myös hyvin suosituksi tullut sapattiateria Alajärven seurakuntatalolla.

Messiaaniset vieraat
Lukuisten kotimaisten Israel-asiantuntijoiden lisäksi ovat tilaisuuksissamme vierailleet tunnetut messiaaniset juutalaiset, kuten Arthur Goldberg, David ja Lisa Loden, Josef Ben Zvi, Glaude Eza-Gouri, Seth Ben Heim, lauluryhmä Yad Hashmonasta, Joseph Shulam ja venäjänjuutalaisten musiikkiryhmä ”Uusi Viini”.

Juhlavuosi
10-vuotisjuhla järjestettiin 21.9.1997 Evijärven seurakuntatalolla. Juhlapuhujana oli Beit Singer-lastenkodin johtaja Eli Gai. 20-vuotisjuhla järjestetiin Alajärven seurakuntatalolla 8.9.2007, ja sen yhteydessä nautittiin sapattiateria. Juhlavieraina olivat israelilaiset Anna ja Ishai Brenner.